Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

boekenliefde.nl API documentatie

Deze pagina bevat informatie over de api van boekenliefde.nl. Met deze api is het mogelijk zelf websites, applicaties, widgets etc te maken of te verrijken gebruik makend van de gegevens en functies van boekenliefde.nl. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn te vinden bij de apps. We breiden de api uit op basis van uw verzoek. Laat het dus weten als een functie waar u behoefte aan hebt, niet beschikbaar is.

Meld u eerst aan als gebruiker of log in om vervolgens een 'key' aan te vragen.

Bekijk ook de voorwaarden.

Functies

De api-functies zijn bereikbaar via https://boekenliefde.nl/{functienaam}.api met de 'GET' request methode; parameters URL-encoded. Bij verschillende functies zijn voorbeelden van aanroepen opgenomen. De response is standaard in json-formaat en optioneel in xml-formaat. Boekenliefde.nl gaat uit van UTF-8 character-encoding.

Voor een deel van de functies is - om gegevens van gebruikers te wijzigen - een machtiging van de gebruiker nodig. Deze kunt u verkrijgen via de functies user_authorize en/of user_create.

edition_find
Geeft gevonden edities zoals beschikbaar in de database van boekenliefde.nl. Alle inputparameters zijn optioneel. Bij onvoldoende input (minimum aantal tekens) volgt een foutmelding. Het kan voorkomen dat geen resultaten worden gevonden. Dat is geen fout (ook geen foutmelding).

edition_id_get
Geeft uniek boekenliefde.nl edition_id voor isbn. Daarmee werken andere functies sneller. Omslag-plaatje-url kun je bepalen als https://boekenliefde.nl/cei-{edition_id}-small.png. Als isbn niet wordt gegeven of gevonden in de database, probeert de functie de edition_id te bepalen op basis van title en author. Als tenminste title is gegeven, geeft de functie als resultaat altijd een edition_id terug. Desnoods wordt een 'private' edition aangemaakt.

edition_info_get
Geeft informatie over een editie zoals beschikbaar in de database van boekenliefde.nl.

edition_review_flag
Met deze call wordt een review van een andere gebruiker door een gebruiker, die de apipartner heeft gemachtigd, gemeld als ongepast.

edition_review_setuseful
Met deze call wordt aangegeven dat een review van een andere gebruiker door een gebruiker, die de apipartner heeft gemachtigd, nuttig wordt ervaren.

edition_reviews_get
Geeft de reviews bij een editie of andere versies van hetzelfde werk. Maximaal 250 per aanroep (default 50). Geordend op aanwezigheid van tekstreview, aantal keer nuttig bevonden, datum review laatst aangepast, datum aan boekenlijst toegevoegd.

library_from_isil
Deze call geeft boekenliefde library_id bij een ISIL library_id.

library_list
Deze call geeft een lijst met bibliotheken per provincie, waarvoor een koppeling reeds beschikbaar is.

membership_create
Met deze call is het mogelijk een nieuw bibliotheeklidmaatschap te maken voor een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd.

membership_edit
Met deze call is het mogelijk instellingen van een bibliotheeklidmaatschap van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd, te wijzigen. De status wordt na iedere aanroep op 'active' gezet (ook als geen gegevens worden aangepast, bijvoorbeeld om opnieuw te proberen gegevens op te halen met de bestaande lidmaatschapsgegevens).

membership_loans
Met deze call worden boeken die momenteel zijn geleend geladen voor een bibliotheeklidmaatschap van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd.

membership_pushnotification
Met deze call is het mogelijk een push notificatie/ c2dm bericht in te stellen voor iPhone/iPad, Android, Windows Phone voor bibliotheeklidmaatschappen van gebruikers die de apipartner hebben gemachtigd.
Als pushnotificaties zijn ingesteld, ontvangt de gebruiker ook bericht als boeken die de gebruiker van plan was om te lezen zijn ingeleverd bij de bibliotheek, indien nodig een herinnering om het account bij boekenliefde.nl te bevestigen, en indien van toepassing een bericht als het account bij boekenliefde.nl is vervallen.

membership_remove
Met deze call is het mogelijk een bibliotheeklidmaatschap van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd te verwijderen.

top_list
Deze call geeft een lijst met bijvoorbeeld populaire edities, recente waarderingen en reviews. Laat het weten als u een andere functie wilt gebruiken. De meeste gegevens worden periodiek ververst.

user_authorize
Met deze call wordt de apipartner tot wederopzegging door de gebruiker gemachtigd. Inloggevens voor boekenliefde.nl mogen niet worden bewaard. Bij een inlogprobleem, ontvangt de gebruiker een mailtje (maximaal eens per dag).

user_create
Met deze call is het mogelijk een nieuwe gebruiker aan te maken. De apipartner wordt automatisch gemachtigd voor deze gebruiker. De gebruiker ontvangt een email om registratie/email te bevestigen.

user_edit
Met deze call is het mogelijk één of meerdere eigenschappen van een gebruiker, die de apipartner heeft gemachtigd, aan te passen. Op verzoek uit te breiden met meer eigenschappen. Indien de functie wordt gebruikt om meerdere eigenschappen tegelijkertijd aan te passen, is de resultcode afhankelijk van de laatst verwerkte eigenschap.

user_edition_get
Geeft informatie over de editie op de boekenlijst van een gebruiker, zoals rating, review, op welke planken editie staat. De combinatie gebruiker en editie kan op verschillende manieren worden aangewezen. Als er geen relatie bekend is: WARNING_EDITIONLISTINGNOTFOUND.

user_edition_remove
Verwijdert een editie van de boekenlijst van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd.

user_edition_review_set
Verwerkt een review van een boek van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd. Bijzonderheden: Als voorheen ongelezen boek (niet op plank 100 gelezen) een rating of review krijgt wordt deze op plank 100 (gelezen) gezet en zonodig van plank 200 (aan het lezen) en plank (van plan te lezen) gehaald.

user_edition_shelve_set
Zet een editie op of verwijdert een editie van een boekenplank van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd. Bijzonderheden: Als boek op plank 100 (gelezen) wordt gezet, wordt deze zonodig van plank 200 (aan het lezen) en plank (van plan te lezen) gehaald. Als boek op plank 200 (aan het lezen) wordt gezet, wordt deze zonodig van plank 300 (van plan te lezen) gehaald.

user_id_get
Deze call geeft de user_id van een gebruiker van boekenliefde.nl op basis van een emailadres. Met deze user_id kunt u de openbare informatie, zoals niet verborgen boeken op de boekenlijst, opvragen. De apipartner wordt door deze functie niet gemachtigd.

user_info_get
Geeft informatie over de gebruiker.

user_load
Met deze call worden gegevens over een gebruiker, die de apipartner heeft gemachtigd, geladen.

user_shelve_create
Voegt een niet standaard boekenplank toe voor een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd.

user_shelve_editions_get
Geeft een overzicht van de boeken op een boekenplank van een gebruiker. De apipartner hoeft niet te zijn gemachtigd om de niet verborgen boeken op te kunnen halen (wel om verborgen boeken op te halen; die mogen niet aan andere gebruikers worden getoond!). Het opvragen dient wel op initiatief van de gebruiker plaats te vinden.

user_shelve_remove
Verwijdert een niet standaard boekenplank van een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd.

user_shelves_get
Geeft overzicht van boekenplanken van een gebruiker met aantallen edities.

user_tips_editions_get
Geeft een overzicht van persoonlijke boekentips voor een gebruiker die de apipartner heeft gemachtigd. De resultaten kunnen leeg zijn, met name als nog geen of weinig waarderingen van boeken door de gebruiker bekend zijn. Dat is geen fout.

hoi

sluiten
sluiten