Boekenliefde.nl is gratis, maar niet echt natuurlijk. Alleen al het werkend houden van boekenliefde.nl kost veel tijd en geld. Kunt u bijdragen aan het doel om boeken lezen nog leuker te maken?

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Mahler, een hoorcollege over zijn leven en werk

door

Uitgave
1e druk, 20100501, isbn13: 9789085300496
Details
CD
Achterzijde
(meer)
Gustav Mahler (1860 – 1911) was niet alleen componist, maar in zijn tijd ook een zeer beroemd dirigent. Hij componeerde in slechts twee genres: symfonie en zang. Meerdere malen combineerde hij deze naar het voorbeeld van Beethovens 9e symfonie, waarbij zijn composities de uiterste mogelijkheden van een orkest opzochten. In dit vier uur durende college analyseert Leo Samama de muziek van Mahler en schetst hij de cultuur-historische context van het Oostenrijks-Hongaarse rijk waarin deze Joodse componist zich in de 19e eeuw ontwikkelde tot één van de grootste componisten die de late romantiek verbond met de moderne klassieke muziek van de 20e eeuw.InhoudsopgaveCD 1 Rondom de 10e symfonieHoofdstuk 1: Mahler in LeidenHoofdstuk 2: Mahler en de verspreiding van zijn muziekHoofdstuk 3: Een beknopte schets van karakter en levenCD 2 Vanuit Das Klagende LiedHoofdstuk 4: Mahler ontdekt "Mahler"Hoofdstuk 5: De materialen in Mahler's muziekCD 3 De eerste symfonieënHoofdstuk 6: De eerste symfonieHoofdstuk 7: De Wunderhorn symfonieënCD 4 De laatste symfonieënHoofdstuk 8: De vijfde symfonieHoofdstuk 9: De zesde symfonieHoofdstuk 10: De zevende en negende symfonieOver de sprekerLeo Samama is componist, schrijver en was jarenlang directeur van het Nederlands Kamerkoor. Na zijn studie muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, doceerde hij o.a. aan de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Eerder verschenen van hem de hoorcolleges: Klinkende geschiedenis, Mozart, Beethoven, Debussy, Mahler en De taal van muziek.
Recensie
(meer)
Hoorcolleges in je eigen huiskamer beluisteren: het is een prima manier om interessante zaken tot je te nemen op een moment dat het je schikt. Dat geldt zeker voor de onlangs verschenen cd-box met hoorcolleges over Mahler, door Leo Samama. Het is alsof de spreker in je kamer staat, de sfeer is aangenaam en informeel. Maar geen misverstand: er komt veel informatie en grote betrokkenheid op de luisteraar af, gelardeerd met muziekfragmenten uit symfonieën en andere werken van de componist.
Ook zijn persoonlijke leven wordt belicht, en dat draagt weer bij tot een beter begrip van zijn muziek. In het bijgeleverde boekje staat veel - deels aanvullende - informatie.
Mahler was een vervent aanhanger van de filosoof Nietzsche, met name van diens boek Also sprach Zarathustra. Het ging om de componist om de zoektocht naar de waarheid, en de rol die de natuur daarbij speelt.
Ook in Freud vond hij een bondgenoot. Hij wilde dat zijn composities unzeitgemäss - los van de tijd - zouden zijn en creëerde een wonderlijke klankwereld, inderdaad tijdloos. Recensie door Akkoord.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten