Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Van transport naar mobiliteit (set)

door ,

Uitgave
1e druk, Walburg Pers, 20071101, isbn13: 9789057305306
Details
Zachte omslag, geïllustreerd, met begeleidend materiaal
Achterzijde
(meer)
Waarom worstelen steeds meer forensen dagelijks met overvolle treinen en lange files? Hoe komt het dat Nederland een unieke plaats inneemt binnen Europa als het gaat om vrachtvervoer over onze waterwegen? Waarom steggelen nu al twee generaties Nederlanders over de uitbreidingsplannen van Schiphol? Is de fiets trouwens een typisch Nederlands vervoermiddel? En stappen we naar Amerikaans voorbeeld steeds vaker in de auto?
In Van transport naar mobiliteit gaan Ruud Filarski en Gijs Mom in op deze vragen. Daartoe analyseren zij in hun twee eeuwen omvattende studie voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de lange-termijnontwikkelingen van het Nederlandse verkeer en vervoer. Het resultaat zijn twee boekdelen met veel nieuw onderzoek en nog niet eerder gepubliceerde feiten. Tezamen geven ze een verfrissende kijk op de ontwikkeling van transport en mobiliteit in Nederland in de 19de en 20ste eeuw.
In het eerste deel komen de unieke 19de-eeuwse combinaties van stoomtreinen/paardenkracht en stoomboten/zeilschepen aan bod. Tijdens de Industriële Revolutie ontstonden moderne, uitgebreide netwerken van spoor- en tramwegen, rivieren, kanalen en straatwegen, die geschikt waren voor het vervoer van goederen en mensen. Belicht worden de gebruikers, ondernemers en tegenstanders van de nieuwe vervoersmiddelen, het overheidsbeleid, alsook de economische en ruimtelijke effecten.
In deel twee, De mobiliteitsexplosie (1900-2000), ligt het accent op nieuwe vervoersvormen als de fiets, de (vracht)auto, bestelwagen en bus. Ook de luchtvaart en de modernisering van het spoorwegsysteem en van de binnenvaart komen aan de orde. Bijzondere aandacht krijgen de bloei en afkalving van het tramnetwerk en de strijd tussen weg en spoor in het Interbellum. Daarnaast komt de gebruikscultuur van fiets en auto, inclusief de neerslag daarvan in de Nederlandse literatuur, ruim aan bod - van de eerste autobezitters tot de Amsterdamse brozems.

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten