Boekenliefde.nl is gratis, maar niet echt natuurlijk. Alleen al het werkend houden van boekenliefde.nl kost veel tijd en geld. Kunt u bijdragen aan het doel om boeken lezen nog leuker te maken?

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Nieuwe groeten uit, ansichten voor Nederland

door ,

Uitgave
1e druk, 20100501, isbn13: 9789046808535
Details
Zachte omslag, geïllustreerd, 160 pagina's
Illustraties
Achterzijde
(meer)
Het Nationaal Historisch Museum, Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, het ANP Historisch Archief en de BankGiro Loterij organiseerden in 2009 het project Nieuwe Groeten Uit... Zij riepen het publiek op om foto's te maken voor nieuwe ansichtkaarten van Nederland. Er werden uiteindelijk bijna achtduizend foto's ingestuurd. Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van de slottentoonstelling van het project Nieuwe Groeten Uit... in Arnhem.De Nederlandse ansicht trekt zich weinig aan van verandering. Ranke windmolens, retronieuwbouwwijken, mobiel telefoonverkeer, meer blauw op straat en toch blijven de klompen, molens en tulpen maar in beeld. Het kan ook anders. Bijna achtduizend Nederlanders zonden foto's in voor nieuwe ansichten van Nederland. Dat levert een verrassend beeld op. En een reeks vragen. Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd? Hoe rijmen ze hun beeld van Nederland met hun eigen bestaan? En hoe komt het toch dat Nederlanders eindeloos dieren fotograferen? Hans Aarsman en Anna Woltz schrijven erover. Met de hartelijke groeten.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten