Boekenliefde.nl is gratis, maar niet echt natuurlijk. Alleen al het werkend houden van boekenliefde.nl kost veel tijd en geld. Kunt u bijdragen aan het doel om boeken lezen nog leuker te maken?

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Jo Muurling, en haar zeven dappere dochters

door

Uitgave
1e druk, 20100701, isbn13: 9789086661473
Details
Zachte omslag, geïllustreerd, 163 pagina's
Achterzijde
(meer)
In mei 1940 gooide Jo Muurling, een 45-jarige weduwe met zeven dochters, haar paraplu naar een groep Duitse soldaten die Hilversum binnenmarcheerden. Het was haar eerste verzetsdaad. Vanaf 1942 nam zij naast de zorg voor haar eigen kinderen het ene joodse kind na het andere onder haar hoede. Ik zelf kwam er als eerste, vier jaar oud. En een jaar later waren we met zijn vieren, samen met nog twee verzetsmensen en van tijd tot tijd passanten op weg van het ene adres naar het andere. Eén keer ging het bijna mis; Jo werd voor ‘verhoor’ meegenomen naar het beruchte hoofdkwartier van de SD in Amsterdam, terwijl onze pleegzusjes ons in veiligheid brachten, na een urenlange zwerftocht over de hei.
Na haar kinderjaren in Amsterdam werkte zij in de B-verpleging in de psychiatrische inrichting ‘Bloemendaal’ bij Loosduinen. Terug in Amsterdam trouwde zij vijf jaar later met Rinus Muurling. Na zijn dood in 1937 verhuisde zij met haar kinderen naar Hilversum, aan de rand van de hei. Na de oorlog nam zij de opvoeding op zich van één van de onderduikkinderen en een aantal jaren woonden zelfs drie van haar getrouwde dochters met hun man en kinderen bij haar in. Kritisch betrokken bleef ze daarnaast bij kerk en wereld.
Zij stierf, 76 jaar oud, in Amsterdam.
Dit boek schetst het beeld van een uitzonderlijke vrouw, vroom en rebels tegelijk, gedreven door een hartstochtelijk gevoel voor rechtvaardigheid, dominant èn lief-zorgzaam, sterk in oneliners en aanstekelijk vrolijk, met veel gevoel voor humor. Deze biografie is een loflied op mijn pleegmoeder, tante Jo, gebaseerd op feiten, interviews, documenten, archiefstukken, eigen herinneringen en die van vijftien getuigen die 65 jaar na de oorlog ineens opdoken en van heel nabij de belevenissen in het onderduikhuis hadden meegemaakt.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten