Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Menslievende zorg, management en kwaliteit

door Carlo Leget; Bart Berden; Martien Pijnenburg;

Uitgave
1e druk, 20100701, isbn13: 9789055739974
Details
Zachte omslag, 112 pagina's
Overige bijdragen
Carlo Leget (redacteur), Bart Berden (redacteur), Martien Pijnenburg (redacteur)
Achterzijde
(meer)
Werken aan kwaliteit in de zorg kan op veel manieren. Voor sommigen speelt goed management hier een centrale rol. Anderen zijn ervan overtuigd dat kwaliteit in de zorg niet denkbaar is zonder hierbij menslievendheid, als het wezen van zorg en van het verlenen van zorg te betrekken. De discussie rond de verhouding tussen menslievendheid, kwaliteit en management is complex en wordt soms sterk gepolariseerd. Dat alle drie van belang zijn is evident. Hoe ze zich tot elkaar verhouden, is onderwerp van debat.In deze bundel denkt een aantal wetenschappers en praktijkmensen na over deze verhouding. Sommigen vertrekken vanuit hun werk als manager, bestuurder of trainer; anderen vanuit de ethiek van de zorg of de filosofie. Simpele tegenstelling worden steeds gemeden. Gezocht wordt naar de juiste verhouding tussen het inspelen op actuele ontwikkelingen en het vast houden van waar het in de zorg uiteindelijk om gaat: aandacht voor kwetsbare en gekwetste mensen. De bijdragen in deze bundel zijn van Frans Vosman, Annelies van Heijst, Martien Pijnenburg, Ada Rebel, Harry van Irsel, Michel Jansen, Carlo Leget, Marije Stegenga en Aad Schouten. De bundel verschijnt naar aanleiding van de Prudentiaconferenties van 2008 en 2009.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten