Boekenliefde.nl is gratis, maar niet echt natuurlijk. Alleen al het werkend houden van boekenliefde.nl kost veel tijd en geld. Kunt u bijdragen aan het doel om boeken lezen nog leuker te maken?

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Toolkit Dutch Employment Law

door ,

Uitgave
1e druk, 20091207, isbn13: 9789013068153
Details
Zachte omslag
Achterzijde
(meer)
The Netherlands is a founding member of the European Union, but nevertheless is Dutch Employment law a kind of its own. It is hard to explain to non-Dutch citizens that it is impossible to dismiss an employee without having started a formal proceeding with the Labour Office (UWV WERKbedrijf) or the Court. Further the Netherlands is the only country in the world where an employer is mandatory obliged to pay out the salary of an ill employee for two consecutive years.
The above are mere examples of strict rules and regulations which make Dutch employment law complicated and unique. Dutch employment law provides employers a certain level of flexibility, where it provides employees a certain level of protection. For this reason Dutch employment law is also referred to as the Flexibility and Security Act. In addition also the Netherlands has implemented the European Union directives into the national legislation and more than 75% of all employees are working under an collective bargaining agreement.
Further, employers having more than 50 employees are obliged to establish a works council, an employee's representative body which has consultation and approval rights. The conclusion can only be that Dutch employment law is very challenging for everyone who has to deal with it, both from a professional and private perspective.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten