Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

De bekentenis van Adria

door

Waardering
9.1 uit 10, 10 waarderingen
Uitgave
1e druk, Signatuur, 20130130, isbn13: 9789056724184
Details
Harde omslag, 680 pagina's
Achterzijde
(meer)
De antiekwinkel van zijn vader in Barcelona is een ware schatkamer, maar de fascinatie van de jonge Adrià gaat met name uit naar een waardevolle viool uit de achttiende eeuw met een betoverende klank, de eerste uit de handen van de beroemde vioolbouwer Lorenzo Storioni uit Cremona. Stiekem ruilt Adrià hem op een dag om met zijn eigen viool om het instrument trots aan zijn beste vriend Bernat te laten zien. Wanneer hij de Storioni terug wil leggen zijn zowel zijn eigen viool als zijn vader verdwenen. De antiekhandelaar blijkt in koelen bloede te zijn vermoord.
Vele jaren later Adrià is inmiddels geleerde en verzamelaar tracht hij het raadsel van de herkomst van de Storioni op te lossen en zo achter de ware grond te komen voor de moord op zijn vader. Wat hij echter niet kan weten is dat de geschiedenis van de viool een verleden in zich bergt van familiegeheimen en moordgevallen, van haat en intrige, en van liefde en verraad.
De schaduw van deze gebeurtenissen reikt over vele eeuwen Europese geschiedenis heen tot aan Adrià s heden en dreigt hem alles af te nemen ook zijn grote liefde Sara.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com
Waardering
Boekenplanken
Review
10/06/18. Wat een geweldig boek. Het tweede dat ik lees van Jaume Cabré. Het is een dikke pil en leest nog lastiger dan het vorige (De schaduw van de eunuch), maar het vertellen heleboel over de geschiedenis, o.a. ook over het vernietigen van de Joden. Het is een familieverhaal geschreven vanuit Adrià, die vlak na de tweede Wereldoorlog is geboren. Opa was antiquair en vader handelt ook in allerlei waardevolle zaken en manuscripten, maar had er ook een neus voor om spullen van rijke Joden voor weinig geld zich eigen te maken en er vervolgens zelf flink aan te verdienen. Dit alles heeft behoorlijk wat invloed op de relatie die Adrià heeft met Sara. Het verhaal springt zeer onregelmatig in de tijd heen en weer, soms wordt zelfs midden in een zin overgestapt van de huidige tijd naar een manuscript van een paar eeuwen terug. In het begin begrijp je daardoor niet waar het over gaat, maar dat went wel. Achter in het boek staan alle personages op volgorde van verschijnen genoemd. En ook I gedeeld naar de periode waarin ze leefden. Al met al een bijzonder boek en een uitdaging om het te lezen (en te herlezen, 676 blz.)
Meld u aan of log in om te reageren. 0

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

Reviews of beoordelingen (selectie) van andere leden

“Een volkomen overrompelend boek, vaak onnavolgbaar virtuoos van stijl, en bijzonder rijk van inhoud. Sommmige passages zijn misschien wat sentimenteel of te langdradig, maar daar staan tientallen lange stukken tegenover waar ik echt met open mond naar keek terwijl ik mij afvroeg: "Sodeballen, hoe KRIJGT hij het voor elkaar!?". En het boek als geheel sleepte mij uiteindelijk helemaal mee, tot en met het verrassende en verwarrende slot.

De hoofdpersoon, Adrià, hoogbegaafd en zeer geleerd maar ook zeer ongelukkig, vertelt op ademloze en koortsachtige wijze en met de dood voor ogen, over zijn turbulente leven. Of liever, over een unieke Storioni-viool die de katalysator is geweest van veel cruciale ontwikkelingen in zijn leven. En die viool (het ding zelf, het hout waarvan het gemaakt is, de vele eigenaars) is zelf ook weer een netwerk van geschiedenissen: vele verhalen uit verschillende eeuwen, landen en culturen kruisen elkaar in de Storioni. En dus ook in Adrià, die immers zonder die viool niet zou zijn wie hij is. Dus via die viool klinkt een netwerk van verhalen door in Adrià's leven: veelal verhalen over door de Spaanse Inquisitie vervolgde monniken, maar nog vaker over wanhopige vervolgers en vervolgden uit de Holocaust.

Zo ontstaat een bijzonder intrigerend en geschakeerd weefsel van verhalen, waarin diverse prachtig vertelde geschiedenissen elkaar kruisen, aanvullen, corrigeren en verder verrijken. Dat weefsel is op zichzelf al mooi, maar wordt nog extra fascinerend en complex door de unieke en virtuoze stijl en compositie. Zo combineert de verteller steeds de eerste en derde persoon: hij gaat voortdurend van 'ik' naar 'Adrià' en weer terug. Zo wordt dus een subjectief perspectief (van binnenuit: directe ontboezeming van puur persoonlijke emotie) vervlochten met een meer gedistantieerde quasi-objectieve zelfbeschouwing van buitenaf. In één enkele zin combineert Adrià dus emotionele ontlading vanuit het ik-perspectief met een perspectief waarbij hij zichzelf met meer distantie bekijkt, ongeveer zoals een verteller kijkt naar zijn personages. Dat is vrij uniek, en nog erg functioneel ook: die zinnen worden door die combinatie van perspectieven niet alleen complexer, maar ook rijker, simpelweg omdat Adria niet vanuit één invalshoek naar zichzelf kijkt maar vanuit meerdere invalshoeken. Bovendien worden in de verhalen over de Storioni-viool ook weer veel verschillende perspectieven vervlochten: niet alleen omdat ze dus allemaal 'iets' te maken hebben met die viool en via die viool met Adrià, maar vooral ook omdat ze soms ook weer met ELKAAR worden verknoopt. Zo is er een lange verhaallijn waarin een personage tegelijk Spaans Inquisiteur is en Duits kampbeul uit de Holocaust: twee ongrijpbare gedaanten van 'het Kwaad' uit verschillende eeuwen, die op hallucinerende wijze worden vervlochten tot één verontrustend symbool van 'het Kwaad'. Ook die vertelwijze is weer uiterst functioneel: Cabré had ook 'gewoon' rustig en helder kunnen uitleggen dat er inhoudelijke parallellen bestaan tussen de Spaanse Inquisitie en de Holocaust, maar door te kiezen voor deze hallucinatoire verknoping maakt hij juist de irrationele ONGRIJPBAARHEID van 'het Kwaad' veel beter voelbaar. En vooral ook de urgentie van deze thematiek voor Adrià. Die is zeer door het fenomeen van het Kwaad gefascineerd, dat hij niet duiden en verklaren kan: daardoor wordt het een spookbeeld voor hem, en exact dat wordt dan mooi voelbaar door het motief van twee beulen uit twee eeuwen die in zijn verbeelding samensmelten tot één heterogene figuur.

Alles loopt dus door elkaar in dit boek, want alles loopt door elkaar in Adrià's wanhopige en zeergeleerde hoofd. De stijl en compositie doet je geregeld happen naar adem, maar dat past dus helemaal bij de draaikolk in Adrià's hoofd. En ook bij de enorme rijkdom aan thema's: dit boek gaat dus over het Kwaad (in vele verschillende gedaanten), maar ook over schoonheid, kunst, liefde, vriendschap en verraad van vriendschap, aftakeling en dood en kunst als onvolkomen maar essentieel wermeiddel daartegen, muziek, vervoering, passie voor mooie voorwerpen en hun geschiedenis, slachtoffers en daders (waarbij daders soms ineens helden blijken en slachtoffers juist bedriegers blijken), ondelgbare schuld en de wanhopige zoektocht naar vergiffenis, over hoe te leven zonder geloof in God of een ander hoger grondbeginsel, en over nog veel meer. Door de stijl moet je als lezer dus voortdurend switchen van Adrià (in ik-vorm en hij-vorm), naar vervolgden en vervolgers van de Inquisitie, naar vervolgden en vervolgden in de Holocaust, en dat soms in een of twee zinnen. Inhoudelijk moet je dan tussen wel tien thema's tegelijk heen en weer bewegen, en ook tussen vele verschillende stemmingen en emotionele kleuren. Je hapt in dit boek dus voortdurend naar adem, door de ongrijpbaar diverse inhoud EN door de unieke stijl.

Nee, geen makkelijk en zonnig boekje dat lekker wegleest. Maar juist daardoor wel een boek waar ik helemaal door werd meegesleept. Soms werd ik er zelfs helemaal euforisch van, alleen al door de stijl. En dat ben ik eigenlijk nog steeds!”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
“Het was even wennen aan de plotse sprongen in tijd / personages maar dit boek is de inspanning meer dan waard. Heel mooi geschreven en een doorleefd, spannend verhaal. Een topboek.”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
“Een fantastisch spel met taal en tijd in een prachtig verhaal!”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
A V:

Boeken met een vergelijkbare waardering op boekenliefde.nl

hoi

sluiten
sluiten