Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

door

Uitgave
9e druk, 20110623, isbn13: 9789013071054
Details
Zachte omslag, geïllustreerd, 345 pagina's
Overige bijdragen
R.M. Freudenthal (redacteur), H.M.N. Schonis (redacteur), A.C. Rijkers (redacteur)
Achterzijde
(meer)
De deelnemingsvrijstelling is de belangrijkste objectieve vrijstelling in de vennootschapsbelasting. In samenhang met de door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is de deelnemingsvrijstelling een belangrijke pijler voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De deelnemingsvrijstelling is sedert 1970 een aantal malen grondig gewijzigd, enerzijds om oneigenlijk gebruik te voorkomen en anderzijds om de regeling aan Europese ontwikkelingen aan te passen.
Ook de internationale concurrentiestrijd trekt op dit punt de aandacht. De wetswijzigingen tot 1 januari 2011 en de sinds de vorige druk (uit 2008) verschenen jurisprudentie en beleidsopvattingen worden in deze 9e druk besproken.
Deze 9e druk bestaat uit twee delen. Voor deze tweedeling is gekozen vanwege de bijzondere complexiteit van deelnemingsvrijstellingsaspecten bij fusies en splitsingen, welke in het tweede deel van deze brochure worden behandeld.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com
 

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten