Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Telecommunicatie- en privacyrecht

door P.C. Knol; G.J. Zwenne;

Uitgave
4e druk, 20100803, isbn13: 9789013068771
Details
Harde omslag
Overige bijdragen
G.J. Zwenne (redacteur), P.C. Knol (redacteur)
Achterzijde
(meer)
T&C Telecommunicatie- en privacyrecht bevat o.a. de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de
Wet bescherming Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving.
De in deze uitgave becommentarieerde wetgeving is gebaseerd op de wetgeving zoals die op 15 maart 2013 zal gelden, waardoor ook het op die datum in werking tredende nieuwe hoofdstuk 3 Tw kon worden meegenomen.
De tekst van de belangrijkste lagere regelgeving is in de bijlagen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de Europese richtlijnen waarop wetsartikelen zijn gebaseerd.
De tekst van het commentaar in deze uitgave is afgesloten op 1 januari 2013. Met nadien verschenen literatuur en rechtspraak kon slechts bij uitzondering rekening worden gehouden. De per 15 maart 2013 gewijzigde artikelen bevatten uiteraard wel commentaar dat is afgesloten op 15 maart 2013.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten