Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Mededingingswet

door P.J. Slot; J.K. de Pree;

Uitgave
3e druk, 20101228, isbn13: 9789013068733
Details
Harde omslag
Overige bijdragen
J.K. de Pree (redacteur), P.J. Slot (redacteur)
Achterzijde
(meer)
Tekst & Commentaar Mededingingswet bevat een beknopt en helder artikelsgewijs commentaar op de Mededingingswet waarmee het complex samengestelde systeem van regelgeving inzichtelijk gemaakt wordt. Uitgegaan wordt van de regelgeving zoals geldend met ingang van 1 juli 2011.
Voorts onbecommentarieerd de voor mededinging relevante regelgeving, zoals: diverse nieuwe verordeningen en richtsnoeren, nieuwe groepsvrijstellingen, vaak met bijbehorende richtsnoeren, voor verzekeringssector, vervoerssector en motorvoertuigensector, richtsnoeren betreffende schikkingsprocedures, beleidsregels bestuurlijke boete Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter vervanging van NMA-boetecode en Richtsnoeren Clementie van de NMa.
Voor de overzichtelijkheid zijn de bijlagen systematisch helder onderverdeeld in zes hoofdcategorieën nader opgesplitst in "Algemeen", "Nederland" en "EU".
Het commentaar is o.m. aangepast aan de inwerkingtreding van de 4e tranche van de Awb en aan de Wet marktgedrag overheid (Stb. 2011, 162).
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten