Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Procesrecht in belastingzaken

door ,

Uitgave
1e druk, 20100701, isbn13: 9789013066180
Details
Zachte omslag, 345 pagina's
Achterzijde
(meer)
In dit boek wordt met name aandacht besteed aan de invoering per 1 januari 2005 van een tweede feitelijke instantie in belastingzaken, te weten de rechtbanken. Het geeft inzichten in de bezwaarfase bij het bestuursorgaan die aan de gerechtelijke procedure vooraf gaat, alsmede in de procesgang bij de rechtbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad.Daarnaast komen de procedures bij de burgerlijke rechter, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Ook de per 15 maart 2005 in werking getreden externe klachtenregeling (voorheen de Nationale Ombudsman) wordt besproken.Dit boek is primair bedoeld als een studieboek voor gevorderde studenten fiscaal recht en Nederlands recht.Daarnaast kan het boek ook als een leidraad gelden voor hen die met het fiscale procesrecht in de praktijk worden geconfronteerd zoals belastingadviseurs, advocaten, rechters (in opleiding) en belastingambtenaren.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten