Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Beginselen van de democratische rechtsstaat, inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats - en bestuursrecht

Uitgave
6e druk, Kluwer, 20060912, isbn13: 9789013023947
Details
Zachte omslag, 386 pagina's
Achterzijde
(meer)
Dit boek beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt. Naast een systematische analyse wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Tevens wordt de ontwikkeling van de internationale rechtsorde in het perspectief van deze beginselen geplaatst.
Vergeleken met de vijfde druk uit 2001 is het boek op onderdelen sterk geactualiseerd. Op verzoek van gebruikers is het accent wat meer gelegd op het staatsrecht.
Het boek is primair bedoeld voor de rechtenstudie, maar door zijn karakter van algemene inleiding in het staats - en bestuursrecht ook geschikt voor andere studies.
Over de auteurs:
Burkens is emiritus-hoogleraar staats- en bestuursrecht. Kummeling is hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht.
Vermeulen is als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens hoogleraar onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Widdershoven is hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com
 

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten