Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Rudy

Meld u aan of log in of login via Facebook voor meer informatie, om een berichtje te sturen of boekenvrienden te worden.

Rudy is aan het lezen, is van plan te lezen

Rudy’s boekenplanken

Rudy’s recente activiteit

(wissen)
geeft
aan
Schaken voor Dummiesdoor James Eade

Rudy:
“Dit schaakleerboek is een serieus en informatief 'voor dummies'-boek. Het boek veronderstelt inderdaad geen enkele voorkennis van het schaakspel bij de (jong)volwassen lezer, maar is zeer zeker niet bedoeld voor 'dommerds'. Alles, werkelijk alles komt goed gedoceerd en gedoseerd aan bod, zonder dat deze compleetheid verstikkend overkomt of verwarring wekt. Wie goede ogen heeft en enig voorstellingsvermogen zou met enige oefening dit boek zonder bord en stukken kunnen lezen. Voor veertigplussers zal de leesbril eraan te pas moeten komen, de diagrammen zijn wat aan de kleine kant. Een volwaardig en hoogwaardig leerboek annex naslagwerk. Achterin als bijlagen een verklarende schaakwoordenlijst en uitleg over internationale schaaknotatie.”
Meld u aan of log in of login via Facebook om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Sport en economie: samen in de spitsdoor Trudo Dejonghe

Rudy:
“Een dik, inleidend hand- en studieboek over sporteconomie op universitair niveau. De basis ervan wordt in het eerste deel gelegd door de snelgroeiende relatie tussen sport en economie te onderzoeken met de gevolgen ervan. In het tweede deel volgt een beschouwing van vraag en aanbod in de sporteconomie. Deel drie gaat over de Europese en de Amerikaanse benadering van teamsporten. Het vierde deel gaat over megasportevenementen en de financiële aspecten daarvan. De sportwereld kreeg en krijgt door de jaren heen steeds meer een financiële dimensie die groter is en meer impact heeft dan alleen de reclamebudgetten. Met eindnoten bij ieder hoofdstuk, schema's en afbeeldingen. De auteur is docent en onderzoeker verbonden aan de Lessius Universiteit in Antwerpen en gastdocent bij andere universiteiten. Een studieboek voor universitair onderwijs en een boek voor financiële directeuren en managers bij grote sportondernemingen en sportbedrijven.”
Meld u aan of log in of login via Facebook om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
The Death of King Arthur: The Immortal Legend (Penguin Hardback Classics)door Peter Ackroyd

Rudy:
“Deze hervertelling in modern Engels van het laatmiddeleeuwse prozawerk Le Morte d'Arthur van Sir Thomas Malory (± 1415-1471) uit 1470, waarin veel verhalen over de legendarische koning Arthur van Engeland zijn samenbracht, opent met een inleiding over Malory en dit werk. Dan volgen de verhalen chronologisch in 6 hoofdstukken: het 1e gaat over Arthur, zijn verwekking, geboorte, opvolging en koningschap, het 2e over Launcelot, ridder van de Tafelronde en het 5e over zijn liefde voor Arthurs vrouw Guinevere, hoofdstuk 3 is gewijd aan de liefde van Tristram en Isolde, 4 aan de Heilige Graal. Het slothoofdstuk gaat over Arthurs dood. De belangrijke Engelse auteur (1949) publiceerde naast goede biografieën vaak bekroonde historische romans. Hier hervertelt hij in helder, modern Engels dat door de heel zorgvuldige woordkeus veel recht doet aan de inhoud Malory's mooie verhalen over de 6e-eeuwse generaal van de Britten die in legendes een koning werd en tot veel verbeelding sprak in literatuur en cultuur. Zwart omslag met auteursnaam in grote rode, de titel in grote grijze belettering. Gebonden; normale druk.”
Meld u aan of log in of login via Facebook om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Aikido en haar dynamische werkingdoor A. Westbrook, O. Ratti

Rudy:
“Het Japanse aikido wordt door vechtsportliefhebbers in het gehele land beoefend. Deze uitgave bevat uitleg in woord en geschrift van vele technieken; het ontstaan van aikido, uitleg van andere krijgskunsten met betrekking tot aikido, verdedigingstheorie en studie over de mechanica van deze budo. Het boek bevat talloze zwart-wittekeningen, gemaakt door een van de schrijvers, tekeningen die bedoeld zijn als uitleg van de technieken en als algemene illustraties. Met Japans-Nederlandse woordenlijst. Een belangrijke bijdrage over dit onderwerp, bedoeld voor aikido-beoefenaren en andere in oosterse gevechtskunsten geïnteresseerde mensen. Kleine druk.”
Meld u aan of log in of login via Facebook om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Traditionele Chinese geneeskundedoor Klaus Birker, Michael Grandjean

Rudy:
“Een begrijpelijke uitleg over de Chinese manier van denken, de diagnose en behandeling van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Door niet te verzanden in vakkundige details is het een prettig leesbaar geheel geworden en geschikt als instapliteratuur voor de geïnteresseerde leek. Het boek is bovendien geschikt om vakliteratuur beter te leren begrijpen. Ook is het een aanvulling op de 'Sesam atlas van de acupunctuur'* van C. Hempen, waarin de werking van de punten kortheidshalve is beschreven. De ervaren Duitse artsen hebben het boek samengesteld om als handleiding voor hun patiënten te dienen. De TCG wordt in dit boek inzichtelijk weergegeven, zonder zo diepgaand te zijn als het vergelijkbare 'Basisboek Chinese geneeswijzen'** van Beinfield en Korngold. Het hoofdstuk over voedingsleer springt eruit. De praktische opmerkingen over voeding kenschetsen het verschil met de algemeen aanvaarde westerse voedingsadviezen. Prettig leesbaar door de grote letter en de ruime opmaak. Duidelijke uitleg zonder onnodige details. Bruikbaar voor het grote publiek, daar het alle aspecten van de TCG behandelt. Bevat literatuuropgave, adressen (NAAV ontbreekt!), verklarende woordenlijst, noten en een alfabetisch register.”
Meld u aan of log in of login via Facebook om te reageren. 0

Rudy’s best gewaardeerde boeken

hoi

sluiten
sluiten