Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Stadslente

Meld u aan of log in voor meer informatie, om een berichtje te sturen of boekenvrienden te worden.

Stadslente is aan het lezen, is van plan te lezen

Stadslente’s boekenplanken

gelezen (51)
aan het lezen (0)

Stadslente’s recente activiteit

(wissen)
geeft
aan
The active citydoor Urhahn
(wissen)
(wissen)
geeft
aan
Too Big, Rebuild by Design: a Transformative Approach to Climate Changedoor Jelte Boeijenga, Henk Ovink

Stadslente:
“Nadat de Amerikaanse oostkust in 2015 getroffen werd door Hurricane Sandy werd een taskforce opgericht om het gebied beter te beschermen tegen zeespiegelstijging en extreme stormen. Via een interdisciplinair proces en ontwerpwedstrijd werden lokale gemeenschappen en ontwerpbureaus in staat gesteld om met uitvoerbare oplossingen te komen. Uit 148 inzendingen werden tien teams geselecteerd die gezamenlijk hun onderzoek opzetten naar de zwakke plekken in de regio. Dit mondde uit in veertig ontwerpvoorstellen. Henk Ovink, oud-topambtenaar ruimtelijke ordening en Nederlands eerste internationale watergezant, speelde een grote rol in deze taskforce. Zijn ervaringen zijn - als een soort dagboek - gebundeld in deze publicatie. Dat levert een uitgebreide beschrijving op met knelpunten, politieke worstelingen en doorbraken van twee jaar hard werken. Beginnend bij de orkaanstorm met vervolgens hoofdstukken over de wedstrijd en ontwerpend onderzoek en eindigend met de selectie van de winnaars van de ontwerpprijsvraag. Naast deze chronologische procesbeschrijving vanuit het oogpunt van Ovink zijn er ook interviews met diverse betrokkenen. Het geeft daarmee een interessant kijkje achter de schermen van dit traject met meer dan vijfhonderd organisaties. Tussen de regels door, maar dan moet je goed zoeken, zijn lessen te trekken hoe ook andere kwetsbare kustgebieden klimaatbestendig gemaakt kunnen worden. Maar eigenlijk is het vooral een procesbeschrijving van één project aan de andere kant van de oceaan.”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Stadsnatuur maken / Making urban naturedoor Niels de Zwarte, Jacques Vink, Piet Vollaard

Stadslente:
“De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Veel dier- en plantensoorten komen in de stad voor. Denk aan muizen, marterachtigen, egels, kikkers, pimpelmezen, vlinders, lieveheersbeestjes, eenden en vleermuizen. Maar ook aan de slechtvalk die zich kan uitleven met het verorberen van stadsduiven en halsbandparkieten. De natuur is met andere woorden een integraal onderdeel van de stad en als zodanig van belang voor de leefbaarheid. Architecten, stedenbouwkundigen en planologen geven vorm aan die stad. Maar geven ze daarmee ook vorm aan de natuur die daar te vinden is? Creëren ze voldoende verblijf-, broed- en schuilplaatsen voor dieren? Stadsnatuur maken is een omvangrijk inspiratieboek dat het natuurinclusief ontwerpen in de stad wil stimuleren. Het boek, in zowel Nederlands als Engels, roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen, stedelijke buitenruimten en stadsplanning. Naast ecologische begrippen en principes komen de vraagkant (dieren in de stad), de aanbodkant (geveltuintjes, parken, sloten, daken, gevels, etc.) en het beheer van stadsflora aan de orde. Aangevuld met internationale voorbeeldprojecten, foto's en tien ontwerpuitgangspunten om tot een inclusieve stad te komen waarin plaats is voor mensen, dieren en planten.”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Het Rotterdamse dakenboek, nieuw gebruik van dak en staddoor Esther Wienese

Stadslente:
“Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland: 14,5 miljoen vierkante meter dat smachtend ligt te wachten op invulling. Met 37 voorbeelddaken laat Het Rotterdamse Dakenboek: nieuw gebruik van dak en stad zien hoe je meer en beter gebruik kan maken van de bovenkant van gebouwen. Een nog redelijk onontgonnen terrein dat kansen biedt voor de steeds verder verdichtende steden en voor de opgaven rondom klimaatadaptatie. Het boek maakt een onderscheid in het gebruik van daken voor wonen, werken en recreëren (rood), opvang van regenwater (blauw), natuur (groen) en voor het opwekken van duurzame energie (geel). Het is een mooi vormgegeven salontafelboek om lekker door te bladeren en het biedt inspiratie door wat er allemaal gedaan wordt met platte daken in Rotterdam. De voorbeelddaken worden schitterend weergegeven met behulp van beeldende foto's. Vergezeld met korte beschrijvingen vanuit het oogpunt van de eigenaren. Tevens komen zeventien visionairs met verschillende specialismen kort aan het woord over de rol van het dak voor steden. Daarmee is dit boek meer dan alleen een Rotterdams verhaal. De mogelijkheden van daken zijn immers wezenlijk voor alle grote steden in de wereld. Meer hierover in het artikel 'The sky is the limit': http://stadslente.blogspot.com/2018/06/the-sky-is-limit.html”
Meld u aan of log in om te reageren. 0
(wissen)
geeft
aan
Make Your City, De stad als casco - NDSM Shipyard, Amsterdam/The City as a Shell - NDSM Shipyard, Amsterdamdoor Carolien Feldbrugge, Joost Zonneveld, Eva de Klerk

Stadslente:
“In 1999 trok een bont gezelschap van skateboarders, theatermakers en bijstandsmoeders in de toen verlaten scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Op eigen kracht ontwikkelden zij een toekomststrategie voor het gebouw en zijn omgeving: geen sloop maar herbestemming, zelfbeheer door eigendom en een plek voor kleine maakindustrie en kunstenaars. Zij zagen stad en gebouw als een geheel, een casco dat flexibel kan worden ingevuld, steeds veranderend zonder het verleden uit te wissen. Ondanks gretige marktpartijen, politieke verwikkelingen en financiële problemen staan de doelstellingen van de initiatiefnemers twintig jaar later nog steeds overeind. Het boek is geschreven door een van de initiatiefnemers en geeft naast een uitgebreide geschiedbeschrijving een beeld van succes- en faalfactoren bij het pionieren in een stad. Het geeft oplossingsrichtingen voor vragen over hoe iets te organiseren, financieren en realiseren is. Een interessant boek voor stadsmakers die zelf een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van hun stad. Zeker voor hen die geloven in een stadsontwikkeling waar niet de markt het tempo en het eindbeeld bepaalt. De auteur: “Ik ben ervan overtuigd dat een stad die ruimte biedt aan alternatieven vanuit zelforganisatie van gebruikers, een meer gemengde, inclusieve en daarmee een rijkere stad is.””
Meld u aan of log in om te reageren. 0

Stadslente’s best gewaardeerde boeken

hoi

sluiten
sluiten