werk vs editie

Een werk (een verhaal, een tekst, een roman) kan in meerdere edities verschijnen. Het werk 'Harry Potter en de Steen der Wijzen' is bijvoorbeeld uitgegeven met een harde omslag en met een zachte omslag, als e-book en als luisterboek. Dit zijn verschillende edities met verschillende isbn-nummers van hetzelfde werk. Ook edities in andere talen behoren tot hetzelfde werk. Een verfilming behoort normaal gesproken niet tot hetzelfde werk.

editie met meerdere werken

Soms bevat een editie meerdere werken (omnibus, meerdere romans in één omslag, met één isbn-nummer).

deeleditites van een werk

Soms wordt een werk in deeledities uitgegeven. Een luistboekversie of een grootletteruitgave kan bijboorbeeld vanwege de omvang in enkele deeledities zijn opgedeeld met verschillende isbn-nummers.

reeks vs werk (nog niet aan te passen)

Een reeks bestaat uit meerdere werken. De reeks van zeven Harry Potter boeken is een voorbeeld. De afzonderlijke werken zijn apart verschenen en bevatten los te lezen verhalen.

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Tekstuitgave Pensioenen

(wissen)
Tekstuitgave PensioenenZachte omslag, 20090901, isbn 9789013068375

hoi

sluiten
sluiten